Amsterdam uit top 10 ICCA congresbestemmingen

Amsterdam ICCA congres

Amsterdam is volgens de wereldwijde ICCA-ranking 2017 van de 7e naar de 16e positie gezakt. Daarmee verdwijnt de hoofdstad uit de top 10 als locatie voor dit type congressen van internationale associaties. De door ICCA aangemerkte congressen vormen slechts 3% van het totaal aan congressen, zakelijke events en bijeenkomsten in Amsterdam. Het belang van deze ICCA-bijeenkomsten voor de stad is echter groot. De veelal specialistische kennis- en wetenschapscongressen – zoals bijvoorbeeld het Aidscongres dat in juli 2018 plaatsvindt in de RAI – hebben grote toegevoegde waarde door de uitwisseling van kennis en de verbinding tussen lokale, landelijke en internationale spelers zoals universiteiten, ziekenhuizen, het bedrijfsleven en belangenorganisaties.

Zorgelijk

‘Dat Amsterdam niet in de ICCA top 10 voorkomt, vind ik zorgelijk’, schetst Frans van der Avert, directeur Amsterdam Marketing. ‘Weliswaar is het aandeel op het totaal aan bijeenkomsten in Amsterdam klein, maar we dienen te blijven investeren in de life science en het wetenschappelijk niveau van de stad door meer grote congressen van associaties aan te trekken. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam, de sector en onze organisatie’.

ICCA aangemerkte congressen

ICCA neemt in haar statistieken dus alleen de grotere congressen van associaties op, gebaseerd op een aantal criteria. Dit type congres heeft een minimum van 50 participanten, wordt georganiseerd op reguliere basis (dus éénmalige bijeenkomsten worden niet meegeteld) en rouleert tussen tenminste drie landen. Amsterdam hostte vorig jaar 112 van deze ICCA-aangemerkte bijeenkomsten. Naast dit type congressen worden er in Amsterdam veel andere zakelijke evenementen georganiseerd die niet in deze lijst worden opgenomen. Zoals bijeenkomsten van 1 of 2 dagen en zakelijke bijeenkomsten die georganiseerd worden door het bedrijfsleven.

In lijn met neerwaartse trend

Amsterdam zakt van de 7e naar de 16e positie in de ICCA-ranking en valt daarmee uit de top 10 ICCA congresbestemmingen. De daling van het aantal in Amsterdam georganiseerde, ICCA-gelabelde congressen lijkt in lijn met de daling wereldwijd. Er worden internationaal minder zogeheten non-corporate congressen door associaties georganiseerd.

De totale zakelijke markt voor bijeenkomsten en congressen in Amsterdam (ICCA en non-ICCA) laat ook een daling in het aantal bijeenkomsten zien, -12%. In 2016 vonden er in totaal 4.600 bijeenkomsten plaats in de hoofdstad. Het jaar ervoor nog 5.200.

Wel meer deelnemers en congresdagen

Wel is het zo dat er een toename te zien is in aantallen deelnemers en congresdagen. Er vinden minder bijeenkomsten plaats, maar deze worden langer door meer mensen bezocht. Dit is economisch gezien gunstig voor Amsterdam. Zo gaf een congresbezoeker in 2015 gemiddeld € 237,10 per dag uit, 50% meer dan een toeristische bezoeker.

Naast de zakelijke bijeenkomsten en – congressen host Amsterdam talrijke andersoortige beurzen, events en festivals. De jaarcijfers 2017 van de RAI laten dit ook zien [www.rai.nl].

Belang ICCA-congressen

Het hosten van congressen in Amsterdam kent een groot economisch belang voor de stad. Zo zorgt het voor inkomsten uit de toeristenbelasting en het levert banen op in de horeca, vervoersector en congreslocaties.

Evenzeer van belang is de uitwisseling van kennis: met lokale, landelijke en internationale organisaties, wetenschap, universiteiten en kennisinstellingen. Het aankomend Aidscongres in juli 2018 is daarvan een voorbeeld. Dit meerdaagse internationale congres biedt een platform voor onder meer wetenschappers, onderzoekers, GGD, gemeente, patiëntenorganisaties, alsook het bedrijfsleven en media.

Hoog specialistische congressen vinden van oudsher minder plaats dan corporate congressen (13% van het totaal aantal congressen is hoog specialistisch, de overige 87% corporate). Blijvend aandacht voor het aantrekken van deze high added value bijeenkomsten, is daarom in het belang van Amsterdam en haar stakeholders.

De inspanningen voor het hosten van een wetenschaps- en kenniscongres georganiseerd door associaties in Amsterdam duurt jaren en is een langdurig proces waarbij Amsterdam vaak concurreert met aansprekende wereldsteden. De verschillende stakeholders in Amsterdam moeten zich gezamenlijk presenteren om in aanmerking te komen. Deze intensieve bidprocedures worden gecoördineerd door Amsterdam Marketing in nauwe samenwerking met de grote venues zoals RAI Amsterdam, de gemeente en diverse andere partijen.