Evenementenverzekering

evenementenverzekering

Evenementenverzekering voor uw congres

Het is uw grootste nachtmerrie: door buitengewone omstandigheden loopt uw zorgvuldig geplande congres toch in de soep. Uw voornaamste spreker of dagvoorzitter zegt op het laatste moment af, de techniek weigert pontificaal, noodweer stremt de toegang van uw bezoekers, een bezoeker stelt u aansprakelijk voor geleden schade… u wilt er niet aan denken. Toch is dat verstandig, want u kunt zich tegen dergelijke calamiteiten met de bijbehorende financiële schade verzekeren.

Is het waard uw congres te verzekeren?

Dat is een kwestie van risicoberekening. Hoeveel risico op schade loopt u? Als u meerdere evenementen per jaar organiseert, is de kans groot dat u ooit met overmacht of buitengewone calamiteiten te maken krijgt. Wilt u zich daar tegen verzekeren? Dat kan met een doorlopende evenementenverzekering. Soms is een congres echter zo kleinschalig of routineus, dat een verzekering vrijwel zeker overbodig is. Misschien krijgt u slechts af en toe te maken met een congres waarbij de risico’s oplopen. Dan kunt u een evenementenverzekering per congres afsluiten.

Dekking evenementenverzekering

Er zijn verschillende aanbieders van evenementenverzekeringen. Over het algemeen kunt u het volgende laten dekken:

  • Onkosten wanneer het congres niet door kan gaan, eerder beëindigd moet worden, tijdelijk moet worden onderbroken, moet worden uitgesteld
  • Aansprakelijkheid: Hiermee verzekert u op secundaire basis – aanvullende op een bestaande bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering – de aansprakelijkheid voor schade die bij activiteiten in het kader van het evenement is veroorzaakt aan derden.
  • Ongevallen: U verzekert een kapitaalsuitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval. Deze dekking geldt voor de gehele organisatie, ook voor vrijwilligers van het evenement.
  • Extreme weersomstandigheden. U verzekert zich voor het niet door kunnen gaan van het evenement, uitstel, onderbreking of voortijdig beëindiging door extreme weersomstandigheden. Dit zijn kortstondige weerscondities die gepaard gaan met stortregens en/of zware stormen.
  • Waardevolle objecten/materiaal: Alle zaken die uw eigendom zijn, die zijn gehuurd of waarvoor u tijdens het evenement verantwoordelijk voor bent verzekert u tegen verlies of beschadiging ongeacht de oorzaak. De dekking is van kracht tijdens transport, verblijf en gebruik.
  • Non Appearance: het risico niet te kunnen verschijnen als gevolg van overlijden/arbeidsongeschiktheid door ziekte van gecontracteerde personen

Niet meeverzekerd

Niet alles kan worden meegenomen in de dekking. Te denken valt dan aan:

  • Organisatorische problemen
  • Onvoldoende belangstelling
  • Vergunning/toestemming van autoriteiten
  • Niet-nakoming van contractuele verplichtingen

Evenementenverzekering uitkiezen

Een evenementenverzekering kunt u het beste afsluiten bij een specialist. Er zijn veel verzekeraars om uit te kiezen. Vaak kunt u op de website al een berekening maken van uw persoonlijke dekking. Handig om mee te nemen in de selectie!