Motorrijtuigevenement? Zorg dat u de risico’s kent

Motorrijtuigenevenement verzekeren

(advertorial)

‘Veiligheid is een belangrijk issue dat vaak wordt onderschat’

Een driftrace of autostunt als spectaculaire aanvulling op uw evenement. Een solexrace, toerrit of autocross als originele activiteit voor uw deelnemers. Een motorrijtuigevenement is geen alledaagse activiteit, met bovendien een hoog risico. Daar komt een bijzondere evenementenverzekering van een gespecialiseerde verzekeraar bij kijken.

Rialto Verzekeringen, onderdeel van de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. (VAN) is onder andere specialist in het verzekeren van motorrijtuigevenementen. Carla le Noble, afdelingsmanager acceptatie: ‘Wij hebben in het verleden vaak te maken gehad met aanvragen van evenementorganisaties die met hun vergunning in de hand verwachtten dat wij meteen een verzekering konden afgeven. Dit terwijl de veiligheidskant gewoon nog niet goed geregeld was. Door het drama in Haaksbergen, waarbij een monstertruck het publiek is ingereden, merken we dat iedereen wakker is geschud. Mensen zijn scherp op details en gemeenten kijken kritischer naar de aanvraag voor een vergunning.’

Onderschat gevaar bij motorrijtuigevenement

Carla plaatst hierbij wel meteen een kanttekening: ‘Uit ervaring weten we ook dat dit gevoel na verloop van tijd soms wegebt. Dat is ook niet gek: vooral kleine gemeentes krijgen maar één of twee keer per jaar te maken met een vergunningsaanvraag voor een evenement. Toch is het noodzakelijk om bij elk evenement de risico’s goed te inventariseren.’ Rialto wil organisaties die evenementen organiseren graag adviseren over het beperken van veiligheidsrisico’s. ‘Door ons in een vroeg stadium bij de organisatie te betrekken, kunnen we adviseren bij het zoveel mogelijk inperken van de risico’s. Factoren die bijvoorbeeld van belang kunnen zijn, zijn de afstanden tot het publiek en het soort afzetting. Het gebruik van dranghekken, strobalen of betonblokken kan een significant verschil betekenen.’ Carla geeft verder aan dat de risico’s bij een motorrijtuigevenement zoals een gazonmaaierrace en solexrace nogal eens onderschat worden. ‘Zo krijgen wij aanvragen waarbij enkel een rood/wit lint als afscheiding dient tussen het evenemententerrein en het publiek.’

 

Rialto Verzekeringen motorrijtuigevenement

Dekking en premie

De voornaamste dekking die Rialto biedt, is het risico op schade aan omstanders en toeschouwers. Letselschade is in dat kader een groot risico wat een organisator loopt. ‘Wij werken daarin vooral aanvullend op de reguliere evenementenverzekeringen. Samen met de tussenpersoon kijken wij wat de klant nodig heeft in aanvulling op zijn bestaande aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Wij zien een grote variatie aan verschillende soorten evenementen voorbij komen denk daarbij bijvoorbeeld aan: brommerraces, autovoetbal, gazonmaaierraces, driften, tractorpulling, kinderkarts, autoblubbering.’ Een indicatie van de premie is lastig te geven. ‘Dat hangt af van het risico, het soort evenement, het aantal deelnemers, het aantal dagen…’ De verzekering is per evenement af te sluiten. Een doorlopende verzekering voor losse evenementen is lastig omdat de locatie en omstandigheden per evenement kunnen wisselen, en dat heeft weer invloed op de mogelijke risico’s. Bij permanente locaties is dat anders. ‘Afhankelijk van de situatie laten wij de locatie inspecteren waarbij onze acceptanten ook nog wel eens betrokken zijn om hier zelf ook van te blijven leren.’

Advies

Het voornaamste advies dat Carla wil meegeven is om de verzekeraar in een vroeg stadium te betrekken. Niet alleen om de risico’s duidelijk in kaart te kunnen brengen, maar vooral ook om ongelukken te voorkomen. Wanneer het onverhoopt toch misgaat, zorg je er zo ook voor dat slachtoffers niet de dupe worden en in de kou komen te staan. Benadeelden horen zich hier natuurlijk nooit druk om te maken. ‘Met vooraf goed advies inwinnen, voorkom je ongewenste situaties achteraf.’


Geen gewone verzekeraar
Rialto is geen gewone verzekeraar. Naast gespecialiseerd zijn in het verzekeren van bijzondere risico’s, zoals een motorrijtuigevenement, doet Rialto nog veel meer. Carla verduidelijkt: ‘In de particuliere hoek zijn wij er speciaal voor mensen met een ‘vlekje’ die binnen de reguliere markt niet meer verzekerbaar zijn. Mensen met een schadeverleden of fraudeverleden, maar ook mensen die niet veel geluk in het leven hebben gehad en in financiële problemen zijn geraakt. De andere doelgroep bevindt zich meer binnen de zakelijke markt: bijzondere risico’s waar de reguliere markt geen oplossing voor heeft. Eén van die risico’s is het verzekeren van motorrijtuigen bij evenementen, omdat deze voor een deel binnen de traditionele verzekeringen vaak uitgesloten zijn.’Rialto Verzekeringen

 

 

 

Rialto Verzekeringen (onderdeel van Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V.)
Postbus 1074
2280 CB Rijswijk
Tel: 0900-2742586
E-mail: [email protected]
www.rialto.nl